KURZY - Plavání pro děti

Chcete naučit vaše dítě plavat? Hledáte vhodnou volnočasovou aktivitu pro děti?

ŽABIČKY A KAPŘÍCI

Přípravka (malý bazén)

Tento typ výuky je zaměřen na děti od čtyř let, což je vhodný věk k zahájení výuky plavání. Výuka probíhá na dětském bazénu. Děti, které úplně začínají nebo mají strach z vody, si osvojují všechny dovednosti, začínáme omýváním obličeje, bubláním do vody, ležením ve vodě, chůzí ve vodě po rukou „jako krokodýl“, potopením obličeje. Všechny tyto dovednosti jsou důležité pro další výuku plavání a vyplatí se jim věnovat co nejvíc času. Děti se potom mnohem lehčeji a rychleji učí další plavecké dovednosti. Při vedení výuky využíváme v maximální míře herní prvky. Cílem je zvládnout potopení obličeje se zadrženým dechem na několik vteřin i s výdechem do vody, uvolnění těla při ležení ve vodě, vznášení na hladině, splývání s oporou o desku i bez opory, potápění v malé hloubce s otevřenýma očima pro puk a plavecké. Velkou pozornost věnujeme souhře plaveckých pohybů s dýcháním, přičemž výdech musí být vždy do vody. Zároveň se věnujeme dalším dovednostem - potápění a lovení předmětů, plavání pod vodou, cviky pro orientaci ve vodě a skoky do vody. Cílem základní plavecké výuky na dětském bazénu je osvojení si základních plaveckých dovedností (plavecké dýchání, vznášení, splývání a základní skoky a pády do vody), základů plaveckých způsobů kraul, znak a prsa a příprava dětí pro přechod na 50timetrový bazén.

TUČŇÁCI

Základní plavání (velký bazén)

Jedná se o kurz, který je určen především pro úplně nejmenší děti, ale své si v něm najdou i starší začátečníci. Charakteristickým rysem základního plavání je maximální péče. Právě od této počáteční výukové etapy se budou odvíjet další plavecké krůčky k úspěšnému zvládnutí plavání jako takového. Věk do této etapy závisí na zvládnutí požadavků předchozí etapy. Děti do 5 let však učíme výhradně na dětském bazénu, a to i v případě, že již plavou. Změna podmínek pro děti je často spojena s určitými obavami z přechodu z mělkého bazénu na hluboký bazén, pokračujeme se cvičeními, která děti plnily i na dětském bazénu. V prvních týdnech je tedy kladen důraz na adaptaci dětí na hlubokou vodu a delší vzdálenost plavání. Opakujeme splývání, dýchání, nacvičujeme skoky do vody, potopení s cílem zbavit je strachu z hloubky. Pokračujeme v nácviku plaveckého způsobu kraul, znak a zahajujeme výuku plaveckého způsobu prsa. Učíme se také další věci, které k plavání patří: plavání pod vodou, skok po hlavě, lovení předmětů, kotouly ve vodě apod. Pro děti je připravena řada dovednostních testů a na konci kurzu.

DELFÍNI

Zdokonalovací plavání (velký bazén)

Tato etapa svojí náplní završuje dosavadní plaveckou výuku. Vstupní věk je opět velmi individuální, záleží na zvládnutí předcházejících etap, které mají dobře zvládnuté plavání i adaptaci na vodu. Zvládnutí dosavadních dovedností a určitá kondice jsou nezbytné. Předchozí dovednosti se zde zdokonalují, podle zájmu a dovedností dětí je seznamujeme s posledním plaveckým způsobem delfínem, plaveckými obrátkami, startovním. Dochází k prohloubení adaptace na vodu nácvikem speciálních plaveckých dovedností, které dětem umožní využívat plavání i v dalších sportech.

KOSATKY

Sportovně kondiční plavání (velký bazén)

Tento kurz je zaměřen na systematický trénink vedoucí ke zlepšení fyzické kondice. Plavání je sport, díky kterému naberete tělesnou kondici, zároveň regeneruje tělo a léčí mnoho zdravotních potíží, ať už jde o bolest zad, problémy s klouby nebo dýcháním. Kurz je určen pro děti, které baví plavání, chtějí se zlepšit a udržovat v dobré kondici.

ŽRALOCI

Závodní plavání (velký bazén)

Pokud však děti mají zájem jezdit na závody, mají možnost. Snažíme se z dětí vychovávat nejen fyzicky zdatné sportovce, ale také dobré osobnosti, které využívají vlastnosti získané při pravidelném trénování tj. disciplína, sebekázeň, kolektivní myšlení, svědomitost, vytrvalost, rozvážnost, zásadovost…